Umývanie a čistenie fotovoltických panelov


Na fotovoltaických (FV) paneloch se usadzujú rôzné nečistoty – prachové částice, peľ z rastlín, sádza, vtáči trus atď., ktoré výrazne znižujú účinnost solárných systémov. A naviac FV panely osadené v hliníkovom ráme sa po určitej dobe začnú zanášať samotnými chemikáliami, ktoré unikajú z rámu panelov. Preto je potrebné FV panely a sklo pravidelne čistiť mechanicky, alebo pomocou tlakovej vody.

Umyvánie panelov vykonávame špecialnými zariadeniami KÄRCHER iSolar vyvynutú spoločnosťou KÄRCHER.

Klikni pre zvacsenie Klikni pre zvacsenie Klikni pre zvacsenie Klikni pre zvacsenie

Frekvencia mytia panelov sa odvíja aj od sklonu a typu panelov a tak isto sa podľa toho volí aj čistiaca chémia a technológia samotného čistenia.

V poľnohospodárskych oblastiach kvôli spádu peľu z kvetín a stromov a z prachu od poľnohospodárskych strojov sa doporučuje čistiť FV panely 1x - 2x ročne. FV panely, ktoré sú umiestnené v oblastiach s veľkým výskytom vtáctva, pri cestných komunikáciách alebo v blízkosti neakého priemyselného závodu sa navrhuje čistiť častejšie (min. 2x ročne).

Štúdie o znečistení fotovoltaických panelov poukazujú na to, že čistenie fotovoltaických panelov je potrebné pre ich plnohodnotnú prevádzku, preto že vietor a dážď odnesú len malú časť znečistenia. Zákazník si pritom myslí, že sú panely čisté a pritom je dokázané že sa na paneloch usadzuje ďalší prach a špina. Tieto nečistoty vytvárajú vrstvu, ktorá bez údržby vlastníka trvale znižuje výkon solárnych panelov. Už v prvom roku sa znižuje výkon, pokiaľ sa panely nečistia a táto strata môže predstavovať cca 3-5 % ročného výkonu, čo nie je zanedbateľné (zahraničné zdroje uvádzajú až 8-10% z výkonu).

Nami deklarované navýšenie výnosnosti FVE po umytí FV panelov je min. 2% (údaje boli vyhodnotené z 10 x FVE 1MWp počas 3 mesiacov).

Tab: Kalkulácia straty výnosov z FVE bez čistenia FV panelov.

Heliosys - umývanie

Pozn: - v poslednom stĺpci sú údaje pri kalkulácii len s 2% stratami, ktorá sa prejavuje pri minimálnom zašpinení FV panelov, ktoré sú mimo priemyselných oblastí, ciest alebo poľnohospodárskych polí. V mestách a v blízkosti priemyselných oblastí bolo po umytí panelov namerané navýšenie výkonu medzi od 3-5%.