Výstavba fotovoltických elektrárni (FVE) na kľúč


Vypracovanie návrhu optimálneho riešenia veľkosti inštalovaného výkonu (návrh rozloženia panelov, odhadovaný ročný výnos systému, kalkulácia návratnosti)
Vypracovanie cenovej ponuky
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov potrebných pre distribučnú spoločnosť a stavebný úrad
Dodávka a montáž jednotlivých komponentov a príslušenstva
Inštalácia monitoringu pre správu systému
Pripojenie elektrárne do distribučnej sústavy
Odovzdanie elektrárne
Záručný a pozáručný servis

Použité komponenty

FV Panely
Výrobca: PV Solarsys, s.r.o. (polykryštalický alebo monokryštalický panel)
Technická špecifikácia: viď. datalisty panelov

Meniče
Výrobcovia: ABB, DELTA ELECTRONICS, FRONIUS
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Nosná konštrukcia
Nosná konštrukcia je bez nutnosti zriadenia trvalej stavby, navrhnutá podľa miestneho šetrenia, zohľadňujúca miestne klimatické podmienky. Výrobcovia: SCHLETTER, KRINNER
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Kabeláž
Prepojovacie káble vrátane konektorov pre DC stranu a NN káble pre AC stranu
Výrobcovia: MULTI-CONTACT STAUBLI GROUP
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Ostatné
Prepojovacie rozvádzače, prúdové a napäťové ochrany, RDAC rozvádzače, monitoring, ostatné komponenty
Výrobcovia: MOELLER ELECTRICS, ENWI-ETEC, HASMA
Technická špecifikácia: podľa priložených datalistov

Zmena komponentov

V prípade použitia inej značky (iného výrobcu) vyššie uvedených komponentov, sa spoločnosť zaväzuje dodržať kvalitatívnu úroveň navrhovaných komponentov, rovnako ako využiť výrobcu (značku) v odbornej verejnosti všeobecne považovanú za porovnateľne kvalitnú.